Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Arlauskas Antanas, s. Kosto

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 141 ap.- 142

Vardas, pavardė, tėvavardis: Arlauskas Antanas, s. Kosto
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1964-05-05
Archyvinis bylos nr.: 1262
Registracinis bylos nr.: 2752
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 110
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Antanaitis“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Antanaitis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 1262
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: IFK vyr. dėstytojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Antanaitis“ dalyvavo keliose sudėtingose operacijose ir čekistinėse kombinacijose. Jo suteiktos informacijos pagrindu suimta apie 60 žmonių.
Papildoma informacija: Remiantis čekistų dokumentais, agentas „Antanaitis“ buvo išaiškintas kaip partizanas ir suimtas. Tardomas išdavė LKS štabą (kokia organizacija turima omenyje, nėra aišku), kuris buvo sunaikintas. Buvo užverbuotas. Dirbdamas su saugumiečiais jau per pirmus mėnesius išdavė apie 20 žmonių.
Šaltiniai: LYA, f. K-18, ap. 1, b. 34, l. 25, 100