Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Urbanavičienė Teresė, d. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 142 ap.- 143

Vardas, pavardė, tėvavardis: Urbanavičienė Teresė, d. Antano
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1964-11-01
Archyvinis bylos nr.: 1276
Registracinis bylos nr.: 2944
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 99
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Klajūnas“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Klajūnas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1964 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo įmanoma toliau naudoti
Archyvinis bylos nr.: 1276
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: autobusų parko dispečeris
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentės „Klajūnas“ surinktos informacijos pagrindu bunkeryje sugautas 1 ginkluotas banditas, suimti 5 aktyvūs nacionalistinio pogrindžio veikėjai, buvo pradedamos operatyvinės įskaitos bylos.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-