Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Purauskas Kazys, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 144 ap.- 145

Vardas, pavardė, tėvavardis: Purauskas Kazys, s. Juozo
Gimimo metai: 1912 m.
Registracijos data: 1965-03-01
Archyvinis bylos nr.: 1291
Registracinis bylos nr.: 7383
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 113
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Antanas“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Plungės r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Antanas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1291
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1912 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: malūnininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Antanas“ suteiktos informacijos dėka nustatytas masinių šaudymų dalyvis Abrutis, buvo pradedamos operatyvinės įskaitos bylos, nacionalistinio pogrindžio veikėjams.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-