Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Fidler Gutel Abramovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 144 ap.- 145

Vardas, pavardė, tėvavardis: Fidler Gutel Abramovič
Gimimo metai: 1903 m.
Registracijos data: 1965-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1294
Registracinis bylos nr.: 5571
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 339
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vasiljev“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Vasiljev“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1953 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: mirtis
Archyvinis bylos nr.: 1294
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1903 m.
Tautybė: žydas
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Vasiljev“ buvo organizacijos „Žydų karių sąjunga“ nariu. Agentas „Vasiljev“ buvo „pakišamas“ žydų tautybės užsienio turistams, dalyvavo tiriant operatyvinės įskaitos bylas.
Papildoma informacija: Remiantis Gutel Fidler baudžiamąja byla, sudaryta sovietų saugumo, jis nuo 1916 iki 1941 metų gyveno Kaune. 1920 m. įstojo į Šaulių sąjungą, buvo ir Lietuvos kariuomenės savanoris. 1934 – 1940 metais buvo „Žydų karių dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime sąjungos“ nariu. 1940 m. rugpjūtį pradėjo dirbti fabrike „Saldainis“, dirbo gatavos produkcijos sandėlio vedėju. Tuo pačiu metu buvo ugniagesys savanoris. 1941 m. prasidėjus karui, kartu su ugniagesiais pasitraukė į SSRS gilumą. Iš pradžių apsistojo Kazanėje, po to Čeliabinsko sr. Ten 1942 – 1946 metais dirbo ugniagesiu. 1946 m. grįžo į Vilnių ir gyveno iki 1948 m. rugpjūčio, vėliau išvyko į Klaipėdą. Buvo suimtas 1951-07-21, buvo kaltinamas dalyvavimu nacionalistinėje žydų organizacijoje, kurios tikslas buvo kovoti už žydų teisę išvykti į Palestiną. Buvo ištremtas 5 metams į Karagandos sr. Verbavimo aplinkybės neaiškios, o apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 37011/3