Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Vištartas Feliksas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 145 ap.- 146

Vardas, pavardė, tėvavardis: Vištartas Feliksas, s. Juozo
Gimimo metai: 1930 m.
Registracijos data: 1965-06-01
Archyvinis bylos nr.: 1303
Registracinis bylos nr.: 21363
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 134
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Oleg“
Bylos sudarymo metai: 1961 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Oleg“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1961 – 1965 metai
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1303
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1930 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: elektrikas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis čekistų dokumentais, Feliksas Vištartas 1947 m. pradėjo mokytis Kvedarų vidurinėje mokykloje. Ten mokėsi iki 1949 metų, po to perėjo į Papilių mokyklą. Ten baigė 7 klases. Po mokslų pusę metų dirbo Pandėlio rajono bibliotekos vedėju. 1951 m. išvyko į Šilutę, antruoju bandymu įstojo į mokyklą, bet 1952 m. lapkritį buvo pašauktas tarnauti į Sovietų armiją. Mokykloje įsitraukė į antisovietinę veiklą, dalyvavo organizacijos kūrime ir veikloje. Tai išsiaiškinę čekistai sankcionavo jo suėmimą ir tarnybos metu 1953-03-20 F. Vištartas buvo suimtas. 1953-09-14 nuteistas 25 metams lageryje, bet 1953-12-14 bausmė buvo sušvelninta iki 10 metų. Paleistas 1957 metais. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P16228