Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bieliūnas Albinas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P16228

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bieliūnas Albinas, s. Antano
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1965-06-01
Archyvinis bylos nr.: 1304
Registracinis bylos nr.: 11473
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1/2
Lapų skaičius tome: 305/194
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Variag“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Variag“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: mirtis
Archyvinis bylos nr.: 1304
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 6 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Variag“ iki verbavimo buvo ginkluotoje gaujoje. Agentas „Variag“ padėjo sunaikinti daug banditų, jam dalyvaujant buvo rengiamos aktyvios operatyvinės priemonės.
Papildoma informacija: Albinas Bieliūnas (1952 m. pasivadino Kalvaičiu) 1944 metais buvo pašauktas tarnauti į Raudonąją armiją, bet 1945 m. gegužę iš armijos dezertyravo ir slapstėsi. 1947 m. prisijungė prie Tauro apygardos, Vytauto rinktinės, Kęstučio tėvūnijos, slapyvardis „Kabelis“. 1952-01-03 išduotas buvo suimtas. Tardomas sutiko parodyti partizanų slaptavietes, išdavė ryšių su jais galimybes. Užverbuotas agentu, slapyvardis „Variag“. 1952-01-10 iškvietė į susitikimą partizanus Patrimpą, Drulį, Arūną, Dadutį ir Verpetą. Visi jie buvo čekistų nužudyti. 1952 m. gegužės mėn. „Variag“ padėjo likviduoti Geležinio Vilko rinktinės vadą „Smauglį“ ir jo adjutantą. Per 1952 metus buvo padedant agentui „Variag“ sunaikintas Vytauto rinktinės štabas, nužudytas rinktinės vadas „Slapukas“. Viso dalyvaujant „Variag“ nužudyta 20 partizanų, 6 suimti. Už šias išdavystes čekistai atleido Bieliūną nuo bausmės, 1953 m. iš kalinimo paleido jo motiną. 1954-05-02 A. Bieliūnas įsivėlė į konfliktą su Kauno Panemunės gyventojais ir kariškiais, išsitraukė ginklą ir pradėjo šaudyti. To pasekmėje vienas žmogus žuvo, keli kariškiai buvo sužeisti. 1955-03-09 už šį nusikaltimą A. Bieliūnui buvo skirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34138/3