Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kšanas Mykolas, s. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 146 ap.- 147

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kšanas Mykolas, s. Prano
Gimimo metai: 1913 m.
Registracijos data: 1965-08-01
Archyvinis bylos nr.: 1306
Registracinis bylos nr.: 7983
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 60
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Granitas“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šiauliuose

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Granitas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1306
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1913 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 6 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: buhalteris
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Granitas“ suteiktų duomenų pagrindu buvo suimami banditų ryšininkai ir rėmėjai. 1951 m. išaiškintas teroro aktas, ko pasekmėje suimta stambi teroristinė grupė.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-