Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Gylys Valerijonas, s. Adolfo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 146 ap.- 147

Vardas, pavardė, tėvavardis: Gylys Valerijonas, s. Adolfo
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1965-08-01
Archyvinis bylos nr.: 1308
Registracinis bylos nr.: 17127
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 92
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Klimas“
Bylos sudarymo metai: 1956 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Klimas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1956 – 1965 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1308
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1922 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Klimas“ iki verbavimo buvo nacionalistinės organizacijos „LLA“ ryšininkas.
Papildoma informacija: Valerijonas (Valeras) Gylys buvo LLA įkūrėjo ir vado Kazio Veverskio adjutantas ir ryšininkas. Aktyviai veikė partizanų Didžiosios kovos apygardoje, verbavo naujus narius Lietuvos laisvės armijai. Suimtas 1945-01-17 ir tų pačių metų gruodį nuteistas 10 metų lageryje. Kalėjo Rygoje, Magadano sr. Paleistas anksčiau laiko 1954-11-25 iš Magadano sr. „Sevvostlago“. Apie agentūrinė veiklą informacijos nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 15742/3