Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Maželis Petras, s. Kosto

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 148 ap.- 149

Vardas, pavardė, tėvavardis: Maželis Petras, s. Kosto
Gimimo metai: 1894 m.
Registracijos data: 1966-06-01
Archyvinis bylos nr.: 1326
Registracinis bylos nr.: 109
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 373
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kalnėnas“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kalnėnas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1966 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: mirtis
Archyvinis bylos nr.: 1326
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1894 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: aukštasis - dvasinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: arkivyskupijos vadovas
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Kalnėnas“ suteiktų duomenų pagrindu buvo rengiami antisovietiškai nusiteikusių dvasininkų areštai. Agentas teikė vertingų žinių apie antisovietinio nacionalistinio pogrindžio veikėjus, dalyvavo sudėtingų čekistinių priemonių taikyme.
Papildoma informacija: Petras Maželis 1923 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tais pačiais metais įšventintas kunigu. Paskirtas Šv. Antano parapijos Telšiuose vikaru. 1928 – 1946 m. buvo Telšių kunigų seminarijos profesorius, dėstė lietuvių kalbą, literatūrą, retoriką. 1928 – 1940 m. Telšių katedros vikaras. 1947 – 1950 m. Telšių vyskupijos kurijos kancleris. 1950 m. paskirtas Telšių vyskupijos valdytoju. 1955 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupijos apaštaliniu administratoriumi. Nuo 1964 m. Telšių vyskupas ordinaras. Mirė 1966 m. Telšiuose. Apie verbavimo aplinkybes duomenų nerasta.
Šaltiniai: Petras Maželis, Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIV, Vilnius, 2008.