Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Janušaitis Jonas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 148 ap.- 149

Vardas, pavardė, tėvavardis: Janušaitis Jonas, s. Juozo
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1966-06-23
Archyvinis bylos nr.: 1330
Registracinis bylos nr.: 1060
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 283
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Matrosas“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Matrosas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1966 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur toliau panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1330
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: -
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Matrosas“ buvo naudojamas sudėtingose agentūrinėse kombinacijose skirtose užmegzti ryšį su nacionalistinių formuočių vadais ir juos likviduoti. Spec. agentas „Matrosas“ dalyvavo suimant ar sunaikinant daugiau nei 50 banditų vadų ir eilinių.
Papildoma informacija: Remiantis Jono Janušaičio baudžiamąja byla, sudaryta sovietų saugumo, jis 1945 m. pasislėpė nuo šaukimo į Raudonąją armiją ir prisijungė prie partizanų. Tapo Meškos partizanų būrio partizanu „Papartis“. 1947 m. sausio mėn. paskirtas Žalgirio rinktinės, Vyčio 34-osios kuopos vadu, slap. Rimantas. 1947-12-25 čekistų buvo suimtas. Tardomas sutiko iškviesti į susitikimą kitus partizanus. Vežant iš Vilniaus į Šakius, 1948-03-18 konvojus susidūrė su partizanais, susišaudymo metu J. Janušaitis pabėgo. Tikėtina, kad tai buvo inscenizuotas jo pabėgimas, siekiant užšifruoti jo užverbavimą. 1948-04-22 pažymoje teigiama, kad jis paleistas, nes buvo naudojamas operatyvinėje veikloje, t.y. buvo naudojamas ieškant kitų partizanų. Kaip specialusis agentas „Matrosas“ dalyvavo daugelyje operacijų prieš partizanus. 1950 m. buvo apdovanotas LSSR AT Prezidiumo Garbės raštu, 1952 m. tapo vienos iš Spec. grupių vadu. Kartu su kitais smogikais nužudė 72 ir paėmė gyvus 15 partizanų. 1955-07-20 SSRS AT prezidiumas atleido J. Janušaitį nuo bausmės.
Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 10754/3,
Mindaugas Pocius, MVD – MGB specialiosios grupės Lietuvoje. Agentų smogikų grupės 1950 – 1953 metais, in: Genocidas ir rezistencija, 1997, Nr. 1.