Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Padelskas Pranas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 148 ap.- 149

Vardas, pavardė, tėvavardis: Padelskas Pranas, s. Antano
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1966-06-23
Archyvinis bylos nr.: 1331
Registracinis bylos nr.: 7099
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 51
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Teisingas“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Prienų r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Teisingas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1966 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1331
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Teisingas“ padėjo sunaikinti gaujos vadą „Spyruoklį“. Agento suteiktos informacijos pagrindu buvo suimti ginkluotų nacionalistinių gaujų veikėjai. Agentas „Teisingas“ siekiant likviduoti nacionalistines gaujas, buvo suporuotas su savo seserimi agente „Ola“.

Papildoma informacija: Remiantis MGB sudaryta baudžiamąja byla, Pranas Podelskas buvęs Šaulių Sąjungos narys, 1941 m. buvo mobilizuotas į Raudonąją armiją. Prasidėjus SSRS – Vokietijos karui dezertyravo. Palaikė ryšį su vokiečių žvalgyba. 1946 m. platino antisovietinius atsišaukimus. 1947-07-18 suimtas ir 1949-02-19 nuteistas 10 metų lageryje. Remiantis KGB dokumentais, 1959 m. agentas „Teisingas“ suteikė informacijos, kad Prienų rajono gyventojas J. M. 1951 m. turėjo būti ištremtas, bet nuo trėmimo pasislėpė, vėliau buvo teistas ir turi šaunamąjį ginklą iš kurio kartais šaudo. Padedant agentui KGB ginklą konfiskavo.
Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 17540/3,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 2519, l. 48-49