Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bauža Stasys, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 149 ap.- 150

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bauža Stasys, s. Antano
Gimimo metai: 1927 m.
Registracijos data: 1966-09-01
Archyvinis bylos nr.: 1334
Registracinis bylos nr.: 20256
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 43
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kairys“
Bylos sudarymo metai: 1958 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Šiauliuose

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kairys“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1958 – 1966 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1334
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1927 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: krovikas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Kairys“ aktyviai naudotas tiriant operatyvinės įskaitos bylas.
Papildoma informacija: Remiantis čekistų sudaryta byla, Stasys Bauža 1944 m. pab. nenorėdamas tarnauti Raudonojoje armijoje, prisijungė prie partizanų. 1945 m. vasario 23 d. buvo suimtas ir 1945 m. gegužės 4 d. nuteistas 10 metų lageryje. 1956 metais paleistas. KGB dokumentuose esama informacijos, kad agentas „Kairys“ pranešinėjo KGB apie anksčiau teistus ir kalėjusius lageryje žmones bei jų ketinimus.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 30566/3,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 479 l. 19, 58-59