Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Jasiukaitis Jonas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 150 ap.- 151

Vardas, pavardė, tėvavardis: Jasiukaitis Jonas, s. Juozo
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1967-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1347
Registracinis bylos nr.: 19066
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 77
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Bijūnas“
Bylos sudarymo metai: 1961 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Kaune

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Bijūnas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1961 – 1967 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1347
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: vairuotojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla sudaryta sovietų saugumo, Jonas Jasiukaitis dalyvavo 1941 m. birželio sukilime. Jo metu, dalyvavo suimant sovietinius aktyvistus. 1949 m. sausio 28 d. suimtas ir 1949 m. gegužės 14 d. MGB Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 metams lageryje. 1956 m. birželį paleistas. Apie verbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų nerasta, bet tikėtina, kad jis buvo naudojamas šnipinėjant iš kalinimo grįžusius žmones.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 13146/3