Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Jovaras Algis, s. Simono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 150 ap.- 151

Vardas, pavardė, tėvavardis: Jovaras Algis, s. Simono
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1967-04-01
Archyvinis bylos nr.: 1348
Registracinis bylos nr.: 19824
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 41
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Tilvytis“
Bylos sudarymo metai: 1962 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Įgaliotinio įstaiga Utenos r.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Tilvytis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1962 – 1967 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1348
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 7 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: vairuotojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis Algio Jovaro baudžiamąja byla, jis 1944 m. spalį įstojo į Lietuvos laisvės armiją. 1945 m. sausio 28 d. buvo suimtas ir tų pačių metų gegužės 11 d. nuteistas 15 metų lageryje. Apie verbavimo aplinkybes ir agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P18547