Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Petrauskas Jonas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 152 ap.- 153

Vardas, pavardė, tėvavardis: Petrauskas Jonas, s. Juozo
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1968-11-01
Archyvinis bylos nr.: 1366
Registracinis bylos nr.: 11983
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 80
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Akis“
Bylos sudarymo metai: 1956 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Kretingos raj. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Akis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1956 – 1968 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 1366
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: mechanikas
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Akis“ suteikė vertingos operatyvinės informacijos apie buvusius vokiečių talkininkus, policininkus ir kitus antisovietinius elementus.
Papildoma informacija: Remiantis MGB sudaryta baudžiamąja byla, Jonas Petrauskas 1941 – 1944 metais dirbo Dimitravo koncentracijos stovyklos vokiečių kalbos vertėju. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, apsistojo Wanzlebeno perkeltųjų asmenų (DP) stovykloje. Po kurio laiko grįžo į Lietuvą, buvo suimtas ir MVD Karinio tribunolo nuteistas 5 metams lageryje. Verbavimo aplinkybės neaiškios, apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P16705