Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Petravičius Stasys, s. Stasio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 153 ap.- 154

Vardas, pavardė, tėvavardis: Petravičius Stasys, s. Stasio
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1969-01-03
Archyvinis bylos nr.: 1369
Registracinis bylos nr.: 1051
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 219
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Mažytis“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 5 skyrius

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Mažytis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1968 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1369
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1926 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: motoristas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Mažytis“ iki verbavimo buvo gaujoje, slapyvardžiu „Klajūnas“. Agento suteiktos informacijos pagrindu ir jam pačiam dalyvaujant likviduota 50 banditų.
Papildoma informacija: Stasys Petravičius nuo 1946 m. prisijungė prie partizanų, bet po penkių mėnesių užsiregistravo („legalizavosi“). 1950 m. vėl prisijungė prie Vytauto apygardos partizanų. Slapyvardis „Klajūnas“. 1951 m. spalio 28 d. per operaciją, kurioje dalyvavo ir agentas – smogikas „Bimba“ buvo suimtas. Po suėmimo tardomas papasakojo apie savo veiklą, kitus partizanus. 1951 m. lapkritį pakvietė į susitikimą partizanus „Tarzaną“ bei „Lubiną“. Susitikimo metu, kuriame dalyvavo ir pats S. Petravičius, „Tarzanas“ buvo suimtas, o pasipriešinęs „Lubinas“ nužudytas. Po to S. Petravičius buvo užverbuotas agentu „Mažytis“ ir iš kalėjimo paleistas. 1953 m. birželį užmezgė ryšį su Algimanto apygardos, Vaižganto rinktinės vadu „Mokytoju“. Pakvietė šį į susitikimą, kuris įvyko 1953 m. rugpjūtį. Po šio susitikimo agentams – smogikams pavyko suklaidinti ir suimti Kalnų srities vadą Joną Kimštą – Žalgirį ir vėliau jį užverbuoti.
Šaltiniai:

LYA, f. K-48, ap. 1, b. 448, l. 62-63