Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Griaužinis Vytautas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 153 ap.- 154

Vardas, pavardė, tėvavardis: Griaužinis Vytautas, s. Kazio
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1969-04-15
Archyvinis bylos nr.: 1372
Registracinis bylos nr.: 19636
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 64
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Borisas“
Bylos sudarymo metai: 1962 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Biržų r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Borisas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1962 – 1969 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1372
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedės
Išsilavinimas: 5 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Borisas“ iki verbavimo, 1944 m. pasislėpė nuo šaukimo į Sovietų armiją, už tai buvo nuteistas.
Papildoma informacija: Remiantis MGB sudaryta baudžiamąja byla, Vytautas Griaužinis 1941 m. birželį prisidėjo prie sukilimo prieš sovietus Vabalninke ir jo apylinkėse. Saugojo pastatus, kuriuose buvo laikomi suimti sovietiniai aktyvistai, juos konvojavo. 1942 m. įstojo savanoriu į Vokiečių armiją. 1944 m. buvo pašauktas į Raudonąją armiją, bet nuo tarnybos pasislėpė. Buvo suimtas ir nuteistas. 1951 m. balandį vėl suimtas (tikėtina dėl to, kad išsiaiškinta jog buvo sukilėlis) ir 1951 m. liepos 31 d. MGB Karinio tribunolo nuteistas 25 m. lageryje. 1955 m. bausmė buvo sumažinta iki 10 metų. Duomenų apie agentūrinę veiklą nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 23099/3