Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Lukštas Jonas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 153 ap.- 154

Vardas, pavardė, tėvavardis: Lukštas Jonas, s. Kazio
Gimimo metai: 1919 m.
Registracijos data: 1969-07-14
Archyvinis bylos nr.: 1377
Registracinis bylos nr.: 20197
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 84
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Petras“
Bylos sudarymo metai: 1963 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Biržų r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Petras“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1963 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl nedarbingumo
Archyvinis bylos nr.: 1377
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1919 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 2 klasės gimnazijoje
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: tekintojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, Jonas Lukštas dalyvavo 1941 m. birželio sukilime Pasvalio aps. 1950 m. balandį buvo suimtas ir MGB karinio tribunolo nuteistas 25 metams lageryje. Kalėjo Karagandos lageryje. 1956-06-19 paleistas. Apie agentūrinę veiklą duomenų nerasta.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 22373/3