Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Sabas Juozas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 154 ap.- 155

Vardas, pavardė, tėvavardis: Sabas Juozas, s. Antano
Gimimo metai: 1918 m.
Registracijos data: 1969-11-01
Archyvinis bylos nr.: 1382
Registracinis bylos nr.: 23092
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 90
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Juozas“
Bylos sudarymo metai: 1968 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Mažeikių r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Juozas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1968 – 1969 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl ligos
Archyvinis bylos nr.: 1382
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1918 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: mokytojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Juozas“ iki verbavimo buvo vieno nacionalistinės pogrindinės organizacijos „LLA“ būrio vadovų.
Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, Juozas Sabas 1938 – 1939 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, turėjo jaunesniojo leitenanto laipsnį. Nuo 1943 m. buvo LLA narys. Nuo 1944 m. vadovavo LLA būriui, taip pat priklausė LLA Kėdainių apylinkės štabui. 1946-01-06 buvo suimtas. 1946-05-15 MGB pajėgų Karinis tribunolas skyrė bausmę 20 metų lageryje. 1955 metais bausmė sumažinta iki 10 metų. 1958 m. iš lagerio paleistas. 1963 m. rugpjūtį J. Sabas pradėtas stebėti, jam pradėta Operatyvinio stebėjimo byla. 1968 m. buvo užverbuotas, nes turėjo KGB dominusių ryšių tarp buvusių nuteistųjų. Pažymoje teigiama, kad užverbuotas slapyvardžiu „Kazys“. Apie agentūrinę veiklą duomenų nėra.
Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P15362,
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1958, l. 149, 181