Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bulotas Pijus, s. Stasio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 155 ap.- 156

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bulotas Pijus, s. Stasio
Gimimo metai: 1908 m.
Registracijos data: 1970-08-01
Archyvinis bylos nr.: 1393
Registracinis bylos nr.: 4179
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 114
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kuchta“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Ypatingasis skyrius, karinė dalis (v/č) 73525

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kuchta“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1970 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1393
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1908 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Kuchta“ suteiktos informacijos pagrindu buvo suimti ginkluotų nacionalistinių gaujų veikėjai.
Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių struktūrų dokumentais, agentas „Kuchta“ užverbuotas 1946 m. sausio 26 d. Saugumiečiai jį charakterizavo labai teigiamai. Nuo 1956 m. agentas „Kuchta“ buvo naudojamas KGB Kauno m. įgaliotinio Kauno Hidroelektrinės statybose, kad būtų išvengta diversijų prieš šį svarbų objektą bei, kad būtų informuojama apie įvairius kenkimo faktus. Agentas taip pat šnipinėjo KGB dominusius asmenis, teikė apie juos informaciją.