Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Mažlekas Danius, s. Domo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 157 ap.- 158

Vardas, pavardė, tėvavardis: Mažlekas Danius, s. Domo
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1970-05-03
Archyvinis bylos nr.: 1405
Registracinis bylos nr.: 19852
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 69
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Dubysa“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Utenos r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Dubysa“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1952; 1962 – 1971 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1405
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1926 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: instruktorius
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Dubysa“ suteiktos informacijos pagrindu buvo suimami nacionalistinio pogrindžio veikėjai.
Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių struktūrų dokumentais, agentas „Dubysa“ buvo partizanų rėmėjas. Sovietų saugumas tai išsiaiškinę „Dubysą“ užverbavo. Davė užduotį jam savo sodyboje surengti vaišes partizanams, įgyti jų pasitikėjimą ir po to pasisiūlyti savo sodyboje įrengti bunkerį. Čekistai tikėjosi pasinaudoti bunkeriu ir jame gyvenančiais partizanais tolesnei infiltracijai ir partizanų naikinimui.
Šaltiniai: LYA, K-41, ap. 1, b. 1816, l. 108-111