Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Valantinas Juozas, s. Stasio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 160 ap.- 161

Vardas, pavardė, tėvavardis: Valantinas Juozas, s. Stasio
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1973-01-31
Archyvinis bylos nr.: 1437
Registracinis bylos nr.: 1677
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 146
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Kaštanas“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 5 skyrius

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Kaštanas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1953 – 1973 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: mirtis
Archyvinis bylos nr.: 1437
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 5 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Kaštanas“ suteiktos informacijos pagrindu buvo suimami ginkluoto nacionalistinio pogrindžio veikėjai.
Papildoma informacija: Remiantis MGB dokumentais Juozas Valantinas nuo 1948 m. buvo partizanas, „Mindaugo“ tėvūnijos štabo visuomeninės dalies viršininkas. Slapyvardis „Granitas“. 1953 m. kovo 13 d. buvo suimtas. Tardomas sutiko išduoti „Mindaugo“ tėvūnijos vadą „Džiugą“, kuris aptiktas pasipriešino ir žuvo. Vėliau kartu su kitu suimtu partizanu buvo naudojamas ieškant „Kęstučio“ apygardos vado „Rimanto“.
Šaltiniai: LYA, f. K-41, ap. 1, b. 448, l. 52-53