Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Kemeklis Petras, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 161 ap.- 162

Vardas, pavardė, tėvavardis: Kemeklis Petras, s. Juozo
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1973-07-01
Archyvinis bylos nr.: 1442
Registracinis bylos nr.: 19470
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 70
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Telis“
Bylos sudarymo metai: 1962 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Telis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1962 – 1973 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1442
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1923 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: inžinierius
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, Petras Kemeklis 1945 m. kartu su broliais prisijungė prie partizanų, suorganizavo „Ąžuolo“ būrį, vėliau įėjusį į Algimanto apygardą. Turėjo slapyvardį „Šernas“. 1945 m. pabaigoje legalizavosi, bet toliau palaikė ryšius su partizanaujančiais broliais ir kitais partizanais. Suklastojęs dokumentus įstojo į Kauno medicinos mokyklą, ją baigęs dirbo Vilniuje. Suėmus nuteistas 25 metams lageryje ir išsiųstas į Karagandą. Paleistas 1956 m.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43270/3,
LGGRT Centro archyvas