Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Duseika Augustas Augustovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 178 ap.- 179

Vardas, pavardė, tėvavardis: Duseika Augustas Augustovič
Gimimo metai: 1914 m.
Registracijos data: 1982-02-01
Registracinis bylos nr.: 19153
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 71
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Jonas“
Bylos sudarymo metai: 1961 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Šiaulių m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Remiantis sovietų represinių struktūrų iškelta baudžiamąja byla, Augustas Duseika, 1935 – 1937 metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 1937 – 1945 metais dirbo tėvų ūkyje, taip pat samdomu darbininku kituose ūkiuose. 1945 m. pasislėpė nuo šaukimo į Raudonąją armiją ir prisijungė prie partizanų, slapyvardis „Priekalas“. Po kelių mėnesių gavo fiktyvius dokumentus ir iš partizanų tarpo pasitraukė. Iki 1949 m. dirbo kalviu, vėliau iki suėmimo dirbo gamyklose. Suimtas 1952 m. gruodį. Nuteistas 25 metams lageryje ir 5 metams tremties. KGB dokumentuose esama informacijos, kad agentas „Jonas“ užverbuotas 1961 metais. Per du pirmus bendradarbiavimo metus, pateikė tik du agentūrinius pranešimus, kuriuose aptarė kai kurių žmonių, grįžusių iš lagerio, pažiūras sovietų valdžios atžvilgiu. Agento informacijos pagrindu buvo sudarytos 7 pažymos operatyviniams darbuotojams apie asmenis grįžusius iš lagerio.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 23434/3,
LYA, f. K-18, ap. 1, b. 488, l. 105, 137