Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Stulgaitis Juozas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 179 ap.- 180

Vardas, pavardė, tėvavardis: Stulgaitis Juozas, s. Antano
Gimimo metai: 1910 m.
Registracijos data: 1982-06-25
Archyvinis bylos nr.: 1604
Registracinis bylos nr.: 7627
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 101
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Žodis“
Bylos sudarymo metai: 1941 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Ukmergės r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Žodis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1941; 1945 – 1982 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl to, kad išvyko gyventi į kitą rajoną ir dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1604
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1910 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Žodis“ užverbuotas 1945 m. NKGB Kretingos aps. sk. Dalyvavo šnipinėjant asmenis kuriems pradėtos operatyvinės įskaitos bylos. Jo suteiktos informacijos dėka, 1948 m. buvo surengtos karinės – čekistinės operacijos, kurių metu likviduoti 6 banditai. 1951 m. jo suteiktos informacijos pagrindu likviduoti 3 ginkluotos nacionalistinės gaujos nariai.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-