Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Ivanauskas Pranas, s. Juliaus

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 179 ap.- 180

Vardas, pavardė, tėvavardis: Ivanauskas Pranas, s. Juliaus
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1982-10-01
Archyvinis bylos nr.: 1606
Registracinis bylos nr.: 16700
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 151
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Inkaras“
Bylos sudarymo metai: 1954 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Klaipėda

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Inkaras“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1954 – 1983 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl sveikatos būklės
Archyvinis bylos nr.: 1606
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1922 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: žemas
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: buvęs šturmanas, pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: 1959 metais agento „Inkaras“ suteiktos informacijos pagrindu buvo išaiškinta 5 asmenų grupė, ketinusi pagrobti laivą ir išplaukti į užsienį.
Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-