Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Barzda Zigmas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 180 ap.- 181

Vardas, pavardė, tėvavardis: Barzda Zigmas, s. Kazio
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1983-12-30
Archyvinis bylos nr.: 1612
Registracinis bylos nr.: 20466
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 91
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Neris“
Bylos sudarymo metai: 1963 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Ukmergės r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Neris“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1963 – 1983 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl ligos
Archyvinis bylos nr.: 1612
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: pradinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, kurią iškėlė sovietų represinės struktūros, Zigmas Barzda 1948 m. prisijungė prie Didžiosios kovos apygardos, Pirmos rinktinės (taip byloje, tikėtina, kad turima omenyje A rinktinė) rezervinio būrio. Slapyvardis „Daukantas“. Suimtas 1951 m. balandį ir nuteistas 25 metams lageryje bei 5 metus tremties. 1954 metais bausmė sumažinta iki 10 metų lageryje.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P18627