Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Tkač Nikolaj Anufrijevič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 182 ap.- 183

Vardas, pavardė, tėvavardis: Tkač Nikolaj Anufrijevič
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1985-03-25
Archyvinis bylos nr.: 1631
Registracinis bylos nr.: 503
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1 | 2
Lapų skaičius tome: 511 | 151
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Borodin“
Bylos sudarymo metai: 1944 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Borodin“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1944 – 1985 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl amžiaus
Archyvinis bylos nr.: 1631
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1922 m.
Tautybė: ukrainietis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Borodin“ buvo užverbuotas, kad išaiškintų ir padėtų likviduoti vokiečių žvalgybos agentus, nes pats būdamas vokiečių žvalgybos mokykloje, savanoriškai pasidavė kontržvalgybos „Smerš“ štabui.
Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, kurią iškėlė sovietų represinės struktūros, Nikolaj Tkač buvo Raudonosios Armijos, 8 armijos, 372 šaulių divizijos, 1240 šaulių pulko, 3 bataliono vado pavaduotojas. Turėjo vyr. leitenanto laipsnį. 1944 m. vasarį netoli Leningrado pateko į vokiečių nelaisvę. Buvo nuvežtas į karo belaisvių stovyklą Kaune. 1944 m. vasarą buvo užverbuotas vokiečių žvalgybos ir sutiko vykti mokytis į Mažeikius. Tuomet 1944 m. rugpjūtį iš Rygos oro uosto, lėktuvu, buvo desantuotas į fronto užnugarį. Iškart pasidavė sovietų kontržvalgybai „Smerš“. Buvo laikomas suimtas, bet 1944 m. spalį paleistas, nes buvo užverbuotas ir „panaudojamas operatyviniams tikslams“, vykdė užduotis Molotovo sr. (dab. Permės sritis). 1947 m. grąžintas LSSR MGB žinion, nuo tada gyveno Vilniuje. Dirbo Vilniaus grąžtų gamyklos, valgyklos sandėlio vedėju. Baudžiamoji byla buvo nutraukta ir bausmės N. Tkač išvengė.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P9666