Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Stonys Juozas Jonovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 183 ap.- 184

Vardas, pavardė, tėvavardis: Stonys Juozas Jonovič
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1986-05-12
Registracinis bylos nr.: 21890
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 69
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Beržas“
Bylos sudarymo metai: 1965 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Radviliškio r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Remiantis MGB iškelta baudžiamąja byla, Juozas Stonys 1941 m. dalyvavo birželio sukilime Raseinių apskrityje. Po sukilimo dalyvavo suimant žmones bei juos konvojuojant ir saugant. Buvo kaltinamas prisidėjus konvojuojant suimtus žydus ir saugant Girkalnio getą (1990 m. dėl dalyvavimo šiose veikose nebuvo reabilituotas). Suimtas 1951-06-21, nuteistas 25 metams lageryje. 1954 m. bausmė sumažinta iki 10 metų lagerio. 1955 m. J. Stonys buvo paleistas.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25158/3