Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bersėnas Albinas – Kęstutis Juozovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 183 ap.- 184

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bersėnas Albinas – Kęstutis Juozovič
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1986-08-11
Archyvinis bylos nr.: 1643
Registracinis bylos nr.: 15430
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 54
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Maironis“
Bylos sudarymo metai: 1958 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Raseinių r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Maironis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1958 – 1986 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: dėl ligos
Archyvinis bylos nr.: 1643
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1928 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: nebaigtas vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: miškininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, kurią iškėlė sovietų MGB, Albinas Kęstutis Bersėnas nuo 1948 m. palaikė ryšius su prisikėlimo apygardos, Maironio rinktinės partizanais. Netoli jo tėvo sodybos bunkerį buvo įsirengęs LLKS prezidiumo pirmininko pav. Leonardas Grigonis – Užpalis. 1950 m. liepos 22 d. A. Bersėnas buvo suimtas savo namuose ir iškart išdavė bunkerį. Užklupti šeši partizanai pasipriešino, bet buvo nukauti, vienas paimtas į nelaisvę. Žuvo L. Grigonis – Užpalis, jo adjutantas V. Kuzmickas – Sakalas ir kiti partizanai. A. Bersėnas neišvengė bausmės, buvo nuteistas 25 metams lageryje. 1955 m. bausmė sumažinta iki 7 metų kalinimo.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25548/3