Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Gaigalas Pranas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 183 ap.- 184

Vardas, pavardė, tėvavardis: Gaigalas Pranas, s. Juozo
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1987-03-17
Archyvinis bylos nr.: 1645
Registracinis bylos nr.: 13318
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 105
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Aušra“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 5 tarnyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Aušra“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1956 – 1987 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 1645
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1922 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: pensininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Aušra“ aktyviai dalyvavo išaiškinant nacionalistinio pogrindžio veikėjus. Agentas buvo įvestas į buvusio buržuazinio nacionalisto Petrausko išaiškinimą.
Papildoma informacija: Pranas Gaigalas mokėsi dvasinėje seminarijoje Kaune. 1948 m. gegužės 22 d. buvo ištremtas iš Lietuvos, nes jo motina ir sesuo neva buvo pasiturintys valstiečiai, be to, rėmė partizanus. P. Gaigalas atsidūrė Kranojarsko krašte, kur prabuvo iki paleidimo 1956 metais.
Šaltiniai: Tremties byla, LYA, f. V-5, ap. 1, b. 4921