Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šapiro Samuil Chanonovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 183 ap.- 184

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šapiro Samuil Chanonovič
Gimimo metai: 1923 m.
Registracijos data: 1982-01-26
Registracinis bylos nr.: 18009
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 304
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vostok“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Remiantis baudžiamąja byla, iškelta MGB, Samuilas Šapiro 1946 m. pradžioje kartu su grupe žmonių norėjo pabėgti iš Sovietų Sąjungos. 1946 m. sausio 6 d. buvo suimtas. Per tardymus išdavė, kad sovietų Lietuvoje veikia sionistinė organizacija, kuri rūpinasi padėti žydams pasitraukti iš SSRS. S. Šapiro 1946 m. birželį buvo paleistas iš įkalinimo. Bylos tyrimas buvo nutrauktas motyvuojant, kad jis neva serga psichine liga ir karo metu buvo sovietinis partizanas. Tikėtina reali paleidimo priežastis, S. Šapiro verbavimas.
Šaltiniai: Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P10361