Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. kgbveikla@genocid.lt

Noreikienė Emilija, d. Petro

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 184 ap.- 185

Vardas, pavardė, tėvavardis: Noreikienė Emilija, d. Petro
Gimimo metai: 1912 m.
Registracijos data: 1987-03-19
Archyvinis bylos nr.: 1648
Registracinis bylos nr.: 10557
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 184
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Svetlana“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Kaunas

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Svetlana“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945 – 1986 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: mirtis
Archyvinis bylos nr.: 1648
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1912 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: netekėjusi
Išsilavinimas: nebaigtas aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: pensininkė
Kalbų mokėjimas: prancūzų, anglų, vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos: Anglijoje ir JAV gyveno agentės giminės. Nuo 1938 iki 1939 m. su vyru keliavo į Lenkiją, Vokietiją, Čekoslovakiją. Agentė „Svetlana“ buvo naudojama sudėtingose agentūrinėse – operatyvinėse kombinacijose, kovoje su nacionalistiniu pogrindžiu.
Papildoma informacija: Emilija Noreikienė buvo tarpukario Lietuvos diplomato Konstantino Noreikos žmona. 1933 – 1935 m. E. Noreikienė mokėsi VDU, nuo 1936 m. kartu su vyru gyveno Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. 1941 m. birželio 14 d. ištremta į Altajaus kraštą, po metų perkelta į Jakutiją. 1945 m. užverbuota tremtyje, slap. „Parissa“ (vėliau pakeistas). Buvo vidaus agentė, pranešinėjo apie tremtinius, teikė informaciją apie žmones, kuriems pradėtos operatyvinio tyrimo bylos. Buvo charakterizuojama gerai, vertinama už uolumą. Iš tremties paleista 1955 metais. Po grįžimo toliau buvo naudojama sovietų Lietuvos KGB, nes agentė turėjo giminių užsienyje.
Šaltiniai: Tremties byla, LYA, f. V-5, ap. 1, b. 16350