Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šermukšnis Algirdas, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 184 ap.- 185

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šermukšnis Algirdas, s. Jono
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1987-08-10
Registracinis bylos nr.: 19339
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1 | 2
Lapų skaičius tome: 293 | 259
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Vacys“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: OKGB Kaunas

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija: Algirdas Šermukšnis nuo 1946 metų buvo partizanas. Nuo 1952 m. vidurio Tauro apygardos, Geležinio vilko rinktinės vadas. Slapyvardis „Žilvinas“. Suimtas 1953 m. balandžio 10 d. Užverbuotas agentu, slap. „Vacys“. Išdavė ir padėjo nužudyti likusius rinktinės partizanus. 1953 m. birželio 3 d. susitikęs nušovė V. Kuzmicką – Sūkurį, liepos 4 d. nužudė Vyčio tėvūnijos vadą K. Stačioką – Klemensą ir jo pavaduotoją A. Gudyną – Speigą. 1955 m. liepos 21 d. nušovė paskutinius rinktinės partizanus K. Glecką – Vakarą ir B. Petkevičių – Pipirą. Agentas „Vacys“ buvo naudojamas ir Adolfo Ramanausko – Vanago paieškose.
Šaltiniai:

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 448, l. 49,
N. Gaškaitė, D. Kuodytė, A. Kašėta, B. Ulevičius, Lietuvos partizanai 1944 – 1953 m., Kaunas, 1996, p. 180