Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bakšytė Emilija, d. Prano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 3 ap-4

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bakšytė Emilija, d. Prano
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1948-01-30
Archyvinis bylos nr.: 21
Registracinis bylos nr.: 10355
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 34
Kategorija ir pseudonimas: agentė „N“
Bylos sudarymo metai: 1945 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Kelmės aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „N“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1945, 1946 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: suimta už turto grobstymą
Archyvinis bylos nr.: 21
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1926 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: -
Išsilavinimas: 4 gimnazijos klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: tarnautoja
Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų
Trumpa informacija iš agento bylos:

LSSR MGB agentė „N“ darbe užsirekomendavo teigiamai, suteikė vertingos operatyvinės informacijos. Jos suteiktų duomenų pagrindu suimta keletas nacionalistų.

Papildoma informacija:

-

Šaltiniai:

-