Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Čižas Simas, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 29 ap.-30

Vardas, pavardė, tėvavardis: Čižas Simas, s. Antano
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1954-04-01
Archyvinis bylos nr.: 261
Registracinis bylos nr.: 3419
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 77
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Stasik“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MVD Šiaulių m. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Stasik“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 261
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1922 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: duonos kombinato vairuotojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agento „Stasik“ pateiktos informacijos dėka likviduoti keturi banditai, suimta dešimt ryšininkų ir rėmėjų.

Šaltiniai:

-