Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Stanaitienė Ona, d. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 30 ap.-31

Vardas, pavardė, tėvavardis: Stanaitienė Ona, d. Juozo
Gimimo metai: 1924 m.
Registracijos data: 1954-04-15
Archyvinis bylos nr.: 262
Registracinis bylos nr.: 1466
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 33
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Saulė“
Bylos sudarymo metai: 1953 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MVD Prienų r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Saulė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo čekistinės – karinės operacijos metu
Archyvinis bylos nr.: 262
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1924 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentė „Saulė“ dirbo išaiškinant štabo narius, jai dalyvaujant suimti du banditai.

Šaltiniai:

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 2507, l. 222, 234, 245-246
S. Staniškio – Lito biograma, http://www.genocid.lt/datos/stanisk.htm