Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Markonis Stasys, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 30 ap.-31

Vardas, pavardė, tėvavardis: Markonis Stasys, s. Jono
Gimimo metai: 1902 m.
Registracijos data: 1954-04-15
Archyvinis bylos nr.: 264
Registracinis bylos nr.: 1174
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 108
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Gasiūnas“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MVD Telšių r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Gasiūnas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1948 – 1954 metai
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 264
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1902 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevedęs
Išsilavinimas: aukštasis
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: Telšių mokytojų seminarijos dėstytojas
Kalbų mokėjimas: vokiečių
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentas „Gasiūnas“ aktyviai dirbo padedant išaiškinti nacionalistines organizacijas gimnazijoje. Anksčiau buvo kunigas. Smetonos rėžimo metu Lietuvoje baigė kunigų seminariją, po to aštuonis metus dirbo bažnyčioje. Užverbuotas sekti besislapstančius kunigus ir pravesti priemones atitraukiant jaunimą nuo kunigų įtakos. Jo pateiktų duomenų dėka buvo suimtas „Jehovos“ sektos vadovas.

Šaltiniai:

Tarybinė Lietuvos enciklopedija, T.2, p. 696
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1714, l. 233