Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Karčiauskaitė Bronė, d. Miko

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 30 ap.-31

Vardas, pavardė, tėvavardis: Karčiauskaitė Bronė, d. Miko
Gimimo metai: 1930 m.
Registracijos data: 1952-09-01
Archyvinis bylos nr.: 269
Registracinis bylos nr.: 13841
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 88
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Laimutė“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Alytaus r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Laimutė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 269
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1930 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: netekėjusi
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: nedirba
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Karčiauskaitė B. buvo MGB organų suimta ir panaudota kaip kameros vidaus agentė, po to užverbuota slapyvardžiu „Laimutė“. Vėliau ji paguldyta į ligoninę ir inscenizuotas jos pabėgimas. Agentė „Laimutė“ aktyviai dalyvavo išaiškinant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio kovotojus. Agentė buvo suporuota su agentu „Krūmas“, kuris buvo dvigubas agentas dėl to ji buvo iššifruota.