Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Sarnickaitė Anelė, d. Balio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 34 ap.-35

Vardas, pavardė, tėvavardis: Sarnickaitė Anelė, d. Balio
Gimimo metai: 1920 m.
Registracijos data: 1952-04-30
Archyvinis bylos nr.: 298
Registracinis bylos nr.: 6914
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 40
Kategorija ir pseudonimas: informatorė „Katia“
Bylos sudarymo metai: 1946 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Alytaus r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Katia“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1946 – 1952 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 298
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1920 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: mažaraštė
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: dirba savo ūkyje
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Informatorės „Katia“ pateiktų duomenų pagrindu likviduoti du banditai ir suimti du ryšininkai

Šaltiniai:

-