Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Bružas Vilius, s. Jono

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 4 ap-5

Vardas, pavardė, tėvavardis: Bružas Vilius, s. Jono
Gimimo metai: 1922 m.
Registracijos data: 1949-02-10
Registracinis bylos nr.: 37070
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 38
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Iskras“
Bylos sudarymo metai: 1948 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Biržų aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija:

Agento pateiktų duomenų pagrindu buvo surengta operacija, kurioje dalyvavo 10 stribų. Agentas pranešė, apie partizanų rėmėjo Jokūbo Tamulėno sodyboje esantį bunkerį, bet čekistai partizanų jame neaptiko. Vėliau agentas dirbo tiriant agentūrinę bylą pavadinimu „Šaulisty“. Turėjo ieškoti partizano Petro Tupėno – Ąžuolo, veikusio Biržų aps. slapstymosi vietos ir jo ryšininkų. Agentas „Iskras“ taip pat pranešinėjo apie asmenų ryšius su partizanais.

Šaltiniai:

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 868, l. 2, 197;
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 869, l. 122;
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 866, l. 252, 377