Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Juozapaitis Kazys, s. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 5 ap-6

Vardas, pavardė, tėvavardis: Juozapaitis Kazys, s. Antano
Gimimo metai: 1929 m.
Registracijos data: 1949-04-10
Archyvinis bylos nr.: 37
Registracinis bylos nr.: 34534
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 33
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Simas“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Panevėžio aps. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Simas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1949 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nužudytas banditų
Archyvinis bylos nr.: 37
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1929 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: nevędes
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: dirba savo ūkyje
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

-

Papildoma informacija:

Agentas „Simas“ pranešė apie partizano J. Palionio-Ponas žūtį. Taip pat apie rėmėjų Bačinskų ryšius su partizanais. Pranešė apie tai, kad A. Maželis-Kotas yra partizanas. Remdamasis šiais duomenimis saugumas įvykdė operaciją, kurios metu Maželių sodyboje rasta slėptuvė. Žuvo vienas partizanas.

Šaltiniai:

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1372, l. 15-16, 65