Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Baipšys Jonas, s. Juozo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 46 ap.-47

Vardas, pavardė, tėvavardis: Baipšys Jonas, s. Juozo
Gimimo metai: 1914 m.
Registracijos data: 1954-11-01
Archyvinis bylos nr.: 406
Registracinis bylos nr.: 707/7616
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 33
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Bušma“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Skuodo r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Bušma“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 406
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1914 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 2 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Bušma“ aktyviai dirbo išaiškinant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio kovotojus.
Papildoma informacija: Agentą „Bušma“ čekistai naudojo legalizavusio partizano Vlado Intos sekimui. Platesnių duomenų apie agento veiklą nerasta.