Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Budreikaitė Regina, d. Felikso

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 47 ap.-48

Vardas, pavardė, tėvavardis: Budreikaitė Regina, d. Felikso
Gimimo metai: 1925 m.
Registracijos data: 1954-11-01
Archyvinis bylos nr.: 419
Registracinis bylos nr.: 648
Tomų kiekis: 2
Tomo numeris: 1/2
Lapų skaičius tome: 311/99
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Baltija“
Bylos sudarymo metai: 1951 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 4 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Baltija“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: iššifruota
Archyvinis bylos nr.: 419
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1925 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: netekėjusi
Išsilavinimas: vidurinis
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: mokytoja
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Baltija“ aktyviai dalyvavo išaiškinant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio veikėjus, dalyvavo ieškant amerikiečių šnipo slapyvardžiu „Skirmantas“.
Papildoma informacija: Regina Budreikaitė buvo Juozo Lukšos – Skirmanto, Daumanto studijų laikų draugė. Nuo 1946 m. palaikė ryšius su Tauro apygardos partizanais, tarp jų ir su Juozu Lukša bei Kazimieru Pypliu – Mažyčiu. 1948 m. R. Budreikaitės šeima ištremta, tačiau ji pati pasislėpė ir nuo tol gyveno nelegaliai. J. Lukšai išvykus į vakarus, su juo susirašinėjo, vykdė jo užduotis. 1951 m. vasarį buvo suimta. Tardymo metu papasakojo čekistams apie savo ryšius. 1951 m. balandį buvo paleista nepateikus jokių kaltinimų, greičiausiai tuomet ir buvo užverbuota. J. Lukšos brolis Antanas papasakojo, kad R. Budreikaitė buvo užverbuota ir vėliau ištekėjo už čekisto.
Šaltiniai:

Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25622/3
E. Merkytė, Keturi sūnūs išėjo į mišką, Alkas, 2012-09-27 Nuoroda: http://alkas.lt/2012/09/27/e-merkyte-keturi-sunus-isejo-i-miska/