Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Mockus Jonas, s. Kazio

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 48 ap.-49

Vardas, pavardė, tėvavardis: Mockus Jonas, s. Kazio
Gimimo metai: 1925 m.
Registracijos data: 1954-12-10
Archyvinis bylos nr.: 431
Registracinis bylos nr.: 7666
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 54
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Moskvič“
Bylos sudarymo metai: 1950 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Tauragės r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Moskvič“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1950 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 431
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1925 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: vairuotojas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Moskvič“ kaip smogikas aktyviai dalyvavo kovoje prieš ginkluotą nacionalistinį pogrindį.
Papildoma informacija: Jonas Mockus buvo partizanų rėmėjas. Jo sodyboje 1949 m. spalį buvo įrengtas bunkeris, kuriame apsistodavo Kęstučio apygardos vado adjutantas Vladas Mišeikis – Tarzanas. J. Mockus buvo užverbuotas 1950 m. rugpjūtį, slapyvardis „Moskvič“. Turėjo padėti čekistams suimti Tarzaną. Kartu su agentu „Šturmas“ (agentų registracijos žurnale nr. 1455) ir dar vienu agentu, „Moskvič“ sudarė kovinę agentų – smogikų grupę. Agentų verbavimas buvo užtvirtintas, kompromituojančiais tikslais, nufotografavus juos kartu su MGB operatyviniais darbuotojais. „Moskvič“ buvo apginkluotas pistoletu. Agentams ilgai nesisekė įvykdyti MGB pavestos užduoties, tačiau 1951 m. kovo 19 d. remiantis „Moskvič“ ir kitų agentų informaciją čekistai surengė operaciją, kurios metu miške buvo aptiktas bunkeris. Jame esantiems partizanams buvo pasiūlyta pasiduoti, tačiau šie pradėjo šaudyti. Po to į bunkerį buvo įmestos kelios granatos, nuo kurių žuvo Vladas Mišeikis – Tarzanas, jo žmona Aldona bei partizanas Žvirblis. Po šios išdavystės agentas „Moskvič“ ir toliau bendradarbiavo su čekistais bei pranešinėjo jiems apie partizanus ir jų rėmėjus. Vėliau iš aktyvaus agentūrinio tinklo pašalintas ir apgyvendintas Tauragėje.