Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Stonys Stasys, s. Stanislovo

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 48 ap.-49

Vardas, pavardė, tėvavardis: Stonys Stasys, s. Stanislovo
Gimimo metai: 1925 m.
Registracijos data: 1954-12-10
Archyvinis bylos nr.: 432
Registracinis bylos nr.: 8184
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 82
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Klevas“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Kelmės r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Klevas“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nurūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 432
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1925 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: darbininkas
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Klevas“ aktyviai dalyvavo išaiškinant ginkluoto nacionalistinio pogrindžio dalyvius.
Papildoma informacija: Agentas „Klevas“ buvo užverbuotas 1952 m. rugpjūtį. Čekistai išsiaiškino, kad jis palaiko ryšius su vienu iš Jūros srities štabo partizanų. Čekistai pasinaudodami agentūriniu tinklu, į kurį įtraukė ir „Klevą“, siekė sunaikinti Jūros srities štabą ir suimti štabo viršininką Aleksą Jurkūną – Valerą. Agentas „Klevas“ išaiškino ir išdavė saugumiečiams partizanų ryšininkus, kurie turėjo padėti partizanams įsirengti žieminę, taip pat perdavė čekistams gautą antisovietinę literatūrą. Agentui pavyko išaiškinti ir informuoti MGB apie galimą partizanų slapstymosi vietą. Čekistai surengė operaciją, kurios metu sodyboje buvo aptiktas bunkeris ir jame besislapstantis Kazys Balkaitis – Tėtušis, kuris buvo suimtas.