Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Knispelis Petras, s. Martyno

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 49 ap.-50

Vardas, pavardė, tėvavardis: Knispelis Petras, s. Martyno
Gimimo metai: 1926 m.
Registracijos data: 1954-12-10
Archyvinis bylos nr.: 435
Registracinis bylos nr.: 7671
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 21
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Tirelis“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Tauragės r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Tirelis“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1951 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 435
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1926 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 4 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietis
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agento „Tirelis“ informacijos dėka likviduotas „Jūros“ gaujos narys.
Papildoma informacija: Agentas „Tirelis“ čekistų operatyviniuose dokumentuose buvo vadinamas patikrintu agentu. Remdamiesi agento pranešimu, 1952 m. gegužės 21-22 d. čekistai surengė operaciją, kurios metu žuvo du partizanai, Antanas ir Zigmas Sudeikiai. Agentas taip pat išdavė partizanų rėmėją, kuris buvo suimtas ir užverbuotas.