Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Šimkienė Marijona, d. Antano

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 49 ap.-50

Vardas, pavardė, tėvavardis: Šimkienė Marijona, d. Antano
Gimimo metai: 1921 m.
Registracijos data: 1954-12-10
Archyvinis bylos nr.: 439
Registracinis bylos nr.: 1082
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 58
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Danutė“
Bylos sudarymo metai: 1952 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB Užvenčio r. sk.

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Danutė“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1952 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: išsišifravo
Archyvinis bylos nr.: 439
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1921 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: mažaraštė
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos:

Agentė „Danutė“ pranešimų pagrindu likviduota visa „Audronio“ vadovaujama gauja.

Papildoma informacija: Marijona Šimkienė užverbuota 1952 m. rugpjūtį, slapyvardžiu „Danutė“. Tardymo metu ji prisipažino apie ryšius su partizanais Jonu Jankausku - Audroniu ir Petru Vasiliausku, kurie ja pasitiki ir dažnai lankosi jos namuose. Agentė čekistams įrodinėjo, kad nenori remti partizanų ir pažadėjo juos išduoti. Čekistai agentę charakterizavo teigiamai, vertino jos iniciatyvumą, teigė, kad ji lojali sovietų valdžiai. Čekistai bandė įsiūlyti priemones kaip likviduoti partizaną Audronį, tačiau agentė „Danutė“ pasakė, kad gali tai padaryti pati. Remiantis agentės asmens bylos kortele, ji išdavė „Audronį“ ir jo būrio kovotojus, kurie buvo likviduoti.