Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Balsevičienė Konstancija Kostovna

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 50 ap.-51

Vardas, pavardė, tėvavardis: Balsevičienė Konstancija Kostovna
Gimimo metai: 1918 m.
Registracijos data: 1954-12-10
Archyvinis bylos nr.: 448
Registracinis bylos nr.: 5038
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 28
Kategorija ir pseudonimas: agentė „Aniceta“
Bylos sudarymo metai: 1947 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: MGB Klaipėdos sr. valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Aniceta“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1947 – 1954 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nutrūko ryšys
Archyvinis bylos nr.: 448
Lytis: moteris
Gimimo metai: 1918 m.
Tautybė: lietuvė
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi
Išsilavinimas: mažaraštė
Priklausymas partijoms: nepartinė
Profesija ir užsiėmimas: kolūkietė
Kalbų mokėjimas: -
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentė „Aniceta“ pateiktų duomenų pagrindu likviduoti du banditai.
Papildoma informacija: Agentė „Aniceta“ čekistams perduodavo informaciją apie susitikimus su savo pažįstamais žmonėmis, jų nuotaikas ir kalbas.