Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius,
įm. kodas 191428780
tel. (8~5) 231 41 39,
faks. (8~5) 279 10 33
el. p. centras@genocid.lt
Dėl techninių klausimų rašykite el. p. kgbveikla@genocid.lt

Adamonis Ignas, Igno

Adamonis Ignas, Igno
Gim. data: 1941 09 10
Gim. vieta: Ukmergės r. Lintvorių k.
Tautybė: lietuvių
Išsilavinimas:
1965  - aukštasis civilinis žemės ūkio
Laipsniai:
1967 03 09  - jaunesnysis leitenantas
1970 04 10  - leitenantas
1973 04 09  - vyresnysis leitenantas
1976 10 24  - kapitonas
1979 12 17  - majoras
1984 10 05  - papulkininkis
Civilinė veikla:
1960 09 01–1965 07 01 Žemės ūkio akademijos studentas
1965 08 01–1965 11 03 Ukmergės tarybinio ūkio „Užugiris“ ekonomistas
1965 11 03–1966 12 21 karinė tarnyba, šaulys
1967 01 01–1967 04 20 Ukmergės tarybinio ūkio „Baleliai“ agronomas
1967 04 20–1968 05 01 Anykščių kolūkio „Draugystės Keliu“ ekonomistas
Tarnyba saugumo struktūrose:
1968 05 06–1974 04 16 LSSR KGB Utenos r. operatyvinis įgaliotinis
1974 04 16–1983 09 19 LSSR KGB Anykščių r. operatyvinis įgaliotinis
1978 01 01 baigė specialios mokymo įstaigos kvalifikacijos kėlimo 3 mėn. (vadovaujančių operatyvinių darbuotojų) kursus Taškente
1983 09 19–1988 06 01 LSSR KGB Kelmės r. skyriaus viršininkas
1985 01 01 baigė specialios mokymo įstaigos aukštuosius KGB 2 mėn. kursus Taškente
1988 06 01–1991 10 30 LSSR KGB Ukmergės r. skyriaus viršininkas
1991 10 30 atleistas dėl amžiaus